นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา (ผอ.สช.อ.จะนะ) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี "รัศมี เกมส์"ครั้งที่ 4/2562
28 ส.ค. 62 11:45 น. 124 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

28 สิงหาคม 2562 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา (ผอ.สช.อ.จะนะ) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "รัศมี เกมส์"ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อให้นักเรียนตระหนักในเรื่องการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและอนามัยของตนเอง เป็นกระบวนการนำไปสู่ความรักความสามัคคีของหมู่คณะ