การประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบ
23 ส.ค. 62 10:50 น. 190 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2562 ในวาระการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย