นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรนอกระบบของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า (3 หลักสูตร)
เมื่อ 22 ส.ค. 62, 15:11 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรนอกระบบของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ที่ขอเพิ่ม 3 หลักสูตร 1)หลักสูตรการจัดการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 2) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 และ 3)หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ

โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ  นายกสมาคมโรงเรียนนอกระบบจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เป็นคณะกรรมการการพิจารณาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้