นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 20 ส.ค. 62, 14:48 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะทำงาน และเป็นประธานปิดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562  โดยการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา