นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
20 ส.ค. 62 10:26 น. 128 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อำเภอจะนะ  นายหั้ว  ศรีสุด ผอ.สช.อำเภอนาทวี  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา