นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาราชการแทน ผอ.สช.จ.สงขลา ตรวจเยี่ยม การสรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 19 ส.ค. 62, 13:36 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปตรวจเยี่ยม การสรุปผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2562   ซึ่งโครงการดังกล่าว มีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประมาณ 30 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ต  โดยมี นายอนุพงศ์ สุวรรณเวลา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานเปิดโครงการ