นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ต้อนรับและติดตาม การในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
16 ส.ค. 62 17:16 น. 146 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันนี้ 16 สิงหาคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รอต้อนรับและติดตาม การในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ในช่วงเช้าของวันนี้รอต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เอกชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ 2 โรงเรียน 1) โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 2) โรงเรียนแสงทองวิทยา และในช่วงบ่ายประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  โดยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ โรงแรม เดอะเบด วาเคชั่น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา