ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงนามถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณากรอกชื่อ-สกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง/สังกัด
#9
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฮุไซฝ๊ะฮ์ ใหนเด
ตำแหน่ง/สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี
16 มิ.ย. 64 09:40 น.
#8
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางนิตยา เร๊ะดุมหลี
ตำแหน่ง/สังกัด ครูธุรการ
10 มิ.ย. 64 08:33 น.
#7
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์
ตำแหน่ง/สังกัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สช.จ.สงขลา
4 มิ.ย. 64 13:56 น.
#6
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เฉลิมขวัญ รัตนโกศล
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา
3 มิ.ย. 64 17:47 น.
#5
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล
ตำแหน่ง/สังกัด ครู
3 มิ.ย. 64 16:35 น.
#4
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางธนภรณ์ ชอบประดิถ
ตำแหน่ง/สังกัด ครู/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
3 มิ.ย. 64 15:59 น.
#3
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรชัย สังข์แก้ว
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
3 มิ.ย. 64 11:23 น.
#2
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
3 มิ.ย. 64 07:07 น.
#1
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเยาวลักษณ์ โสพิกุล
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
1 มิ.ย. 64 16:20 น.