๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงนามถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณากรอกชื่อ-สกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง/สังกัด
#3
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอำไพ ลุขะรัง
ตำแหน่ง/สังกัด ครูโรงเรียนวชิรานุกูล
11 ส.ค. 63 15:38 น.
#2
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายลิขิต เวงวิถา
ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
10 ส.ค. 63 14:32 น.
#1
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสมพร สุจจะชารี
ตำแหน่ง/สังกัด ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
10 ส.ค. 63 11:20 น.