วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงนามถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณากรอกชื่อ-สกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง/สังกัด
#1
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรทัย เหมืองจา
ตำแหน่ง/สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
25 พ.ค. 65 14:58 น.