บทความทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรุ้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดปัตตานี
25 ส.ค. 65 16:13 น. 282 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์