เอกสารประกอบการประชุมโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ผู้บริหารโรงเรียน)
115 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการประชุมโครงการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผู้บริหารโรงเรียน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา