เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2565
61 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา