สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


173 หมู่ 4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทร. 074-337-388 โทรสาร 074-337-389

E-Mail : skprivate@hotmail.com

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย


17 ม.1 ถ.เอนก ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี


1/1 หมู่ 1 ถ.ลีลานุสรณ์ (อาคาร 2 ชั้น หลังศาลาประชาคมอำเภอนาทวี)
ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา


บ้านพักข้าราชการครูโรงเรียนเทพา ต.นาทวี อ.เทพา จ.สงขลา 90150

-- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล --

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ


33/32 หมู่ 2 ถ.ราษฎ์บำรุง
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

-- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล --